Zaproszenie

Intensywna Terapia Kardiologiczna – ważne zadania, nowe perspektywy.

Spotkanie multidyscyplinarne ilustrowane przypadkami klinicznymi.

Organizatorem, już po raz czwarty, jest Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK.

Konferencja odbędzie się w dniu 9 kwietnia (sobota) 2016 r., w Hotelu Westin w Warszawie.

W tym roku konferencja będzie miała charakter praktycznej dyskusji poświęconej
ostrym stanom kardiologicznym. Wśród wykładowców i uczestników grup dyskusyjnych będą kardiolodzy, intensywiści, kardiochirurdzy, 
najlepsi polscy eksperci w swoich dziedzinach.

W przeddzień Konferencji zapraszamy na ciekawe warsztaty tematyczne poświęcone między innymi terapii nerkozastępczej, monitorowaniu hemodynamicznemu, hipotermii, resuscytacji.
(udział w warsztatach będzie w ramach opłaty za uczestnictwo w konferencji,
natomiast liczba miejsc jest ograniczona)

Zapraszamy lekarzy wszystkich specjalności (kardiologów, internistów, kardiochirurgów, intensywistów, specjalistów medycyny ratunkowej) zajmujących się nagłymi przypadkami kardiologicznymi
i mamy nadzieję na Państwa aktywny udział w tym wydarzeniu.

Serdecznie zapraszamy!

Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji
Prof. dr hab. med. Bożena Sobkowicz

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
Dr hab. med. Agnieszka Tycińska

Patronat i Komitety

PATRONAT HONOROWY

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. dr hab. Piotr Hoffman

Członek Zarządu Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. dr hab. Janina Stępińska


KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący

Prof. dr hab. Bożena Sobkowicz

Członkowie

Prof. dr hab. Janina Stępińska

Prof. dr hab. Beata Średniawa

Dr hab. Agnieszka Tycińska

Dr hab. Marek Gierlotka

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący

Dr hab. Agnieszka Tycińska 

Członkowie

Prof. dr hab. Bożena Sobkowicz

Dr n. med.  Izabela Wojtkowska

Dr n. med. Łukasz Kołtowski 

Program

Warsztaty w przeddzień konferencji

Piątek, 08 kwietnia 2016 r.
(tylko dla osób zarejestrowanych)


Warsztaty firmy Fresenius – szkoła ECCT dla kardiologów

Sala: Copernicus I
10:00 – 19:00

 

Warsztaty firmy Veromed – Indukowana hipotermia terapeutyczna 

Sala: Copernicus II
Pierwsza sesja w godzinach 11:00 – 12:15
Druga sesja w godzinach 12:20 – 13:35
Trzecia sesja w godzinach 13:40 – 14:55

 

Monitorowanie hemodynamiczne w intensywnej terapii kardiologicznej 

Sala: Copernicus II
15:15 – 19:45

 

Warsztaty firmy Balton – techniki zakładania elektrod endokawitarnych 

Sala: Boardroom
Grupa 1 w godzinach 16:00 – 16:30
Grupa 2 w godzinach 16:30 – 17:00
Grupa 3 w godzinach 17:00 – 17:30


 


IV Konferencja Sekcji Intensywnej Terapii
Kardiologicznej i Resuscytacji PTK

Intensywna terapia kardiologiczna – ważne zadania, nowe perspektywy.
Spotkanie multidyscyplinarne ilustrowane przypadkami klinicznymi.

Sobota, 9 kwietnia 2016 r.

IVth Conference of the Intensive Cardiac Care
and Resuscitation Association
of Polish Society of Cardiology

Intensive cardiac care - important tasks, novel perspectives.
The multidisciplinary meeting illustrated by clinical cases.

Scientific programme endorsed by the Acute Cardiovascular Care Association of the ESC 

 

SALA COPERNICUS I + II 

 

09:00 – 09:30

Wykłady wprowadzające

Postępowanie w ostrej niewydolności serca – nowe stanowisko Heart Failure Association. (prof. Piotr Ponikowski, Wrocław)

Intensywna terapia kardiologiczna w Polsce i Europie. (prof. Janina Stępińska, Warszawa)

 

09:30 – 11:00

Sesja 1: Przewodnienie – ważny element oceny pacjenta z ostrą niewydolnością serca

Przewodniczący: prof. K. Kamiński (Białystok)

Panel dyskusyjny: dr hab. Marcin Fijałkowski (Gdańsk), prof. K. Kusza (Bydgoszcz), prof. P. Ponikowski (Wrocław)

Wykład: Miejsce terapii pozaustrojowych u krytycznie chorych w tym ciągłej terapii nerkozastępczej (CRRT). (prof. K. Kusza, Bydgoszcz)

Przypadek 1. Niebezpieczna mieszanka: niewydolność krążenia – płynoterapia – przewodnienie.  (dr B. Kudliński, Poznań)  

Przypadek 2. Terapia nerkozastępcza u pacjenta kardiologicznego. (dr P. Siwołowski, Wrocław)

Przypadek 3. Ciężka hiponatremia a szansa na zdanie egzaminu z kardiologii (dr hab. A. Tycińska, Białystok)  

 

Przerwa kawowa: 11:00 – 11:15

 

11:15 – 12:45

Sesja 2. Pacjent z ostrym zespołem wieńcowym powikłanym wstrząsem. Shock team session.

Sesja pod patronatem Orion Pharma

Przewodniczący: prof. A. Budaj, Warszawa

Panel dyskusyjny: dr M. Banaszewski (Warszawa), prof. M. Gąsior (Zabrze), dr B. Kudliński (Poznań), prof. M. Kuśmierczyk (Warszawa-Anin)

Wykład: Kogo kwalifikuję, a kogo dyskwalifikuję z mechanicznego wspomagania krążenia. Doświadczenia ośrodka.  (prof. M. Kuśmierczyk, Warszawa)

Przypadek 1: Wspomaganie krążenia w trakcie leczenia chorego ze świeżym zawałem serca. (dr hab. M. Gierlotka, Zabrze)

Przypadek 2: Pacjent we wstrząsie kardiogennym , na lekach inotropowych z tachykardią zatokową – kiedy podać iwabradynę? (prof. P. Leszek, Warszawa)

Przypadek 3: Pacjent leczony levosimendanem. (dr R. Zymliński, Wrocław)

 

Lunch: 12:45 – 14:00

 

14:00 – 15:30

Sesja 3. Powikłania terapii  wskazaniem do intensywnej terapii kardiologicznej

Przewodniczący: prof. J. Stępińska, Warszawa

Panel dyskusyjny: prof. P. Hoffman (Warszawa), prof. K. Kusza (Bydgoszcz), prof. B. Średniawa (Zabrze) 

Wykład: Rola badań obrazowych w diagnostyce powikłań na OITK. (prof. P. Hoffman, Warszawa)

Przypadek 1. Chory z niewydolnością serca i wszczepionym ICD. (dr M. Marona, Warszawa)

Przypadek 2. OZW po wszczepieniu zastawki mechanicznej. (dr med. I. Wojtkowska, Warszawa)

Przypadek 3. Powikłania krwotoczne u chorego z OZW i migotaniem przedsionków (dr P. Góral, Warszawa)

 

Przerwa kawowa:  15:30 – 15:45

 

15:45 – 17:15 

Sesja 4. Variete, czyli co kardiolodzy i intensywiści mają wspólnego - sesja przypadków klinicznych.

Przewodniczący: prof. B. Sobkowicz, Białystok

Panel dyskusyjny: prof. T. Hirnle (Białystok), prof. G. Opolski (Warszawa), dr K. Szułdrzyński (Kraków)

Wykład: Hipotermia terapeutyczna w kardiologii – czy tylko po NZK? (prof. B. Średniawa, Zabrze)

Przypadek 1: Maska OZW- czy EKG może „kłamać”? (dr A. Świątkowski, Zabrze) 

Przypadek 2: Pacjent z ostrą zatorowością płucną leczony nieskutecznie fibrynolitycznie. Co dalej? (dr hab. M. Ciurzyński, Warszawa)

Przypadek 3. Wędrujący prowadnik (dr L. Lenartowska, Wrocław)

Przypadek 4. Burza elektryczna u chorego z ciężkim uszkodzeniem lewej komory serca. (dr P. Buchta, Zabrze) 


Zakończenie konferencji


SALA BOARDROOM


Warsztaty szkoleniowe resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz warsztaty intubacyjne na manekinach firmy Laerdal

 

Od godziny 10:00. Czas trwania warsztatu 45-minut.

Kolejne sesje w odstępach 60-minutowych, do godz. 15:45.

Zapisy na warsztaty w recepcji konferencyjnej.


MIEJSCE
OBRAD
REZERWACJA
Hotel Westin
Warszawa
Al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa
+48 (22) 450 8000
warsaw@westin.com

 

 

 

 




Złoty Sponsor

FreseniusGE


Srebrni Sponsorzy

AOP PharmaBaltonBardBayerDragerMaquetOrion PharmaVeromed


 

Brązowi Sponsorzy

OctaPharma

 

Patronat Medialny

MEDtubeInstytut AterotrombozyTerapiaOPMMedycyna praktycznaPraktyka LekarskaBorgisŚwiat Medycyny i Farmacji
Niniejsza strona używa plików cookies. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji w Polityce prywatności. Zamknij komunikat